Wat doen wij?

De ICT Academie biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt cursussen en arbeidstraining gericht op werkzaamheden in de wereld van de ICT en daarbuiten.

Deze arbeidstraining is speciaal bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek en mensen met een licht verstandelijke beperking.

De arbeidstraining wordt ondersteund door een jobcoach die verbonden is aan de ICT Academie. Als je zelf al een jobcoach hebt, kan dat natuurlijk ook. Tijdens de cursussen wordt naast de theorie, ook gewerkt aan praktijkopdrachten die verbonden zijn aan één of meerdere competenties.

Wanneer je voldoende kennis en competenties bezit, is het mogelijk om samen met de jobcoach op zoek te gaan naar een vrijwilligers werkplek, of een werkervaringsplek.